Awesome Image

Çörək istehsalı

Çörəyin tarixi bəşəriyyətin yarandığı gündən başlayır.

Bu gün dünyanın elə bir ölkəsi yoxdur ki, orada aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı çörəklə bağlı əlamətlərə rast gəlinməsin. Tarixi mənbələrdə eramızdan əvvəl 2-3-cü minillikə aid edilir. Bu müqəddəs nemətə ehtiram həm folklorda, həm də ədəbiyyat da öz əksini daim tapıb.

Azərbaycanda müxtəlif çörək növləri bişirilir: təndir çörəyilavaş (yuxa, yayma), fətir, nazik, qalın, kətə, mayasız çörək (cır çörək) – xörəkli çörəyibəyim çörəyiqoz çörəyibadam çörəyi və s.

Fərqli növdə unlar fərqli pişirmə üçün uyğundur. Hər növdə un fərqli və bir - birindən fərqli xüsusiyyətlərinə görə çox fərqlənir və bu səbədən də "Ağstafa Aqrar Sənaye Kompleksi" MMC çörək istehsalı prosesində dünyanın ən qabaqcıl, standardlarına cavab verən Almanyanın Werner & Pfleiderer Lebensmitteltechnik GmbH  şirkətinin çörək istehsalı avadanlığı  həmçinində diqqətli peşəkar işçi heyəti ilə  Ceyrançöl brendi adı altında ənənəvi, dadı, qoxusu, kefiyyəti ilə 7 çeşiddə çörək və 2 növdə şirniyyat istehsal edir.