Awesome Image

 AASK Öz məhsulu, gÜnəbaxan toxumunun satışını həyata keçİrdİ

 AASK öz məhsulu, günəbaxan toxumunun satışını həyata keçirdi..

“Ağstafa Aqrar Sənaye Kompleksi” MMC öz məhsulu olan “Dobreni” Günəbaxan toxumunun satışını reallaşdırdı. Saatda 5 ton istehsal gücü olan Petkus avadandlığı ilə çeşidlənən Günəbaxan toxumu müştəriyə təqdim olundu. 
Qeyd edək ki, “Ağstafa Aqrar Sənaye Kompleksi” MMC-də iki toxum istehsalı xətti var. Bunlardan biri saatda 5 ton istehsal gücü olan dənli bitkilərin toxum istehsalı xətti, digəri isə saatda 25 ton istehsal gücü olan paxlalı bitkilərin toxum istehsalı xəttidir.