Awesome Image

Heydər Əliyevin 95 il

Milli yaddaşımızda silinməz izlər qoyan, müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu ulu öndər Heydər Əliyevin 95 illiyidir. Sizi sevgi və gürur hissi ilə anırıq!

Siz Azərbaycanla yaşadız, Azərbaycanlada yaşayacaqsınız!